BIM

עולם התכנון, הביצוע ואחזקת הבניינים עובר בשנים האחרונות מהפך, עם הטמעת מתודולוגיית תכנון חדשה – BIM

(Building Information Modeling).

התכנון בעזרת BIM מחליף את השיטה הקיימת, בה התכנון מתבצע בכלים דו-ממדים, ותמונת המצב התכנונית נוצרת באופן מקומי ו"מבוזר" ע"י כל שותף בצוות התכנון. 

בתהליך העבודה בעזרת BIM, צוות התכנון יוצר מודל תלת-ממדי שלם של הבניין, שבבסיסו מסד נתונים פרמטרי.

מודל זה מספק תמונת מצב תכנונית אחודה של שלד, מעטפת ופנים הבניין ביחד עם כלל המערכות, בעזרתו ניתן לבחון ולתאם את אופן שילוב מרכיביו זה בזה. 

BIM מצריך מהמתכננים השקעה רבה במיוחד בשלב התכנון, תוך ירידה לרזולוציה גבוהה של מחשבה, תכנון ותיאום, שכן המודל משקף באופן מהימן יותר את המצב הרצוי בשטח. 

התכנון המפורט והתלת-ממדי של כלל מרכיבי הבניין מאפשר את "בנייתו" הווירטואלית, עוד בטרם החלו העבודות בשטח.

כך ניתן להקדים לאתר ולפתור תקלות והתנגשויות כשהפרויקט נמצא בשלב התכנון, ולא בשלב הביצוע – בו כל שינוי כרוך בעלויות ביצוע ועיכוב בלוח הזמנים.

יתרונות השיטה רבים : ​

שיפור איכות התכנון | ​שיפור זרימת המידע בין דיסציפלינות | ​בדיקה ותיאום תלת-ממדי לכל אורך התכנון | ​הפחתת טעויות תכנון המובילה לייעול והוזלה בביצוע ובפיקוח | ​אמינות התאימות בין מסמכי התכנון

השונים | ​המחשת התכנון ושיפור התקשורת עם המזמין.

משרדינו מחזיק בכלים ובידע העדכני ביותר, ומקפיד להתעדכן בשיטות החדישות המקובלות בעולם הגדול

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14