שם קטגוריה

1/1

שם פרויקט

מיקום

איפה

לקוח

מי שילם

אדריכל

מי תכנן

ניהול

מי ניהל

יעוד

מה עשו

שטח כולל

999,999 מ"ר

© 2020 על ידי א. פפיש ושות' מהנדסים יועצים בע"מ